Madina Legue

Acheter des produits

Hoe Werkt Ticketswap?

Hoe Werkt Ticketswap
Fraude – Maar met dit systeem blijft het risico bestaan dat iemand hetzelfde ticket via andere wegen meerdere malen doorverkoopt – of zelf zorgt dat hij eerder bij het evenement aanwezig is. In het geval van fraude wordt de verkoper geblokkeerd op Ticketswap en krijg je je geld terug, maar op het moment dat je voor een onverbiddelijke beveiliger staat met een ticket dat al eens gescand is, heb je daar weinig aan.

Waar moet je op letten bij TicketSwap?

Is het gebruik van TicketSwap veilig? Ja. We leggen graag uit waarom! We controleren iedere koper en verkoper ? Om TicketSwap zo veilig mogelijk te maken, vragen wij persoonlijke gegevens van verkopers, zoals bijvoorbeeld een geverifieerd telefoonnummer en e-mailadres.

Je e-ticket wordt pas naar de koper verzonden wanneer deze heeft betaald; voor die tijd is het ticket voor niemand zichtbaar. Wanneer het geld bij ons binnen is, zullen wij het de volgende werkdag naar jouw opgegeven rekeningnummer sturen. Ons support team helpt je graag ? Om het systeem zo veilig mogelijk te maken, kunnen kopers verkopers na een aankoop evalueren.

Wanneer een e-ticket onbruikbaar bleek te zijn, zal TicketSwap de koper en verkoper met elkaar in contact brengen in een gemodereerd gesprek. Hier wordt gezamenlijk naar een passende oplossing gekeken. In het geval van fraude wordt een verkoper permanent geblokkeerd van TicketSwap.

 1. Wij kunnen gegevens doorgeven aan autoriteiten, aangezien alle informatie van de verkoper bij ons bekend is.
 2. Geen zorgen: dit gebeurt haast nooit! We onderzoeken ieder ticket ?️‍ We controleren de tickets op verschillende punten (locatie, prijs, datum, etc.).
 3. Dit doen wij zo snel mogelijk nadat een ticket via ons systeem online is gezet.

Ook worden barcodes van alle geüploade tickets gecontroleerd om dubbele plaatsing te voorkomen. Ons systeem herkent dit en daarom is het niet mogelijk om hetzelfde ticket meerdere malen aan te bieden. Secure Swap TicketSwap gaat samenwerkingen aan met organisatoren en ticketbedrijven om Secure Swap mogelijk te maken.

Met Secure Swap worden verkochte tickets onbruikbaar gemaakt en krijgt de koper een compleet nieuw en uniek exemplaar. Zo weet je als verkoper zeker dat je niet per ongeluk een verkocht ticket gebruikt en is jouw koper zeker van een geldig kaartje. Op deze manier willen we bij zoveel mogelijk tickets 100% veiligheidsgarantie bieden.

Je herkent tickets waarbij Secure Swap is gebruikt aan het Secure Swap logo dat bij de tickets komt te staan. Bekijk hier welke partners zich bij ons hebben aangesloten. Kan de verkoper een ticket uitprinten en zelf alsnog gaan? In theorie is dit mogelijk, maar gelukkig komt dit bijna nooit voor.

TicketSwap ontvangt persoonlijke informatie van verkopers. Dit maakt het plegen van fraude zeer onaantrekkelijk. Wanneer het toch misgaat, komt dit vaak door een fout van de verkoper, die de verkeerde barcode heeft gebruikt. Wanneer je contact met ons opneemt, openen we een chat tussen jou, de verkoper en een medewerker van TicketSwap.

Zo kan er samen naar een oplossing worden gezocht. Bovenstaande geldt niet voor evenementen waarbij Secure Swap gebruikt is. In deze gevallen wordt een verkocht ticket onbruikbaar gemaakt, en krijgt de koper een gloednieuw ticket. Kan een verkoper een kaartje dubbel verkopen op TicketSwap? Gelukkig niet! Ons systeem scant automatisch de barcode van een ticket en dubbele tickets worden geblokkeerd door ons systeem.

Uiteraard hebben wij geen zicht op verkopen buiten TicketSwap om, maar gelukkig komen dit soort praktijken zelden voor, Word ik verslagen door bots? Sommige mensen proberen ons te slim af te zijn door automatisch tickets te kopen met behulp van scripts en bots. Dit is in strijd met onze Voorwaarden en strookt niet met de ethos en missie van TicketSwap.

Gelukkig gaan we dit tegen door verschillende maatregelen waarmee we voortdurend onze systemen optimaliseren. Zo bestrijden we bots en blokkeren we de mensen die ze proberen te gebruiken.

Wat als je je ticket niet verkoopt op TicketSwap?

TICKETOVEREENKOMST – Ticketovereenkomst: Indien u een e-ticket op het Platform koopt of te koop aanbiedt, komt er een overeenkomst tot stand tussen u (als Gebruiker) en TicketSwap Lokaal. Met welke rechtspersoon u deze Ticketovereenkomst sluit, hangt af van de locatie waar het evenement van het desbetreffende e-ticket plaatsvindt.

TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor deze Ticketovereenkomst te wijzigen. Indien u een (nieuw) e-ticket koopt of te koop aanbiedt en de Ticketovereenkomst is gewijzigd, moet u instemmen met de meest recente versie van deze Ticketovereenkomst. Koopovereenkomst: Tussen de “Verkoper” en “Koper” van een ticket wordt een Koopovereenkomst gesloten.

Als gebruikers hun tickets via ons platform rechtstreeks van een primaire ticketshop kopen, zijn deze aankopen onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende ticketshop. Consumentenwetgeving van de EU: De EU-regels betreffende consumentenbescherming zijn alleen van toepassing op B2C-relaties, niet op aankopen van een andere consument (“peer-to-peer”).

TicketSwap is in eerste instantie een “peer-to-peer”-platform voor privégebruik zodat de Europese consumentenwetgeving niet van toepassing op de Ticketovereenkomst. TicketSwap biedt gebruikers voor sommige evenementen de mogelijkheid om via ons platform rechtstreeks tickets te kopen van de primaire ticketshop.

In dat geval is de Europese consumentenwetgeving wel van toepassing. Consumenten hebben op basis van deze wetgeving in principe een wettelijke bedenk- en herroepingstermijn voor bepaalde online gekochte producten of diensten. Deze termijn is echter niet van toepassing op vrijetijdsdiensten die op een specifieke datum of binnen een specifieke periode zijn geleverd.

 • Die uitzondering geldt voor tickets die via ons platform door een primaire ticketshop zijn verkocht.
 • Voor zowel “peer-to-peer”-aankopen als voor aankopen van een primaire ticketshop via ons platform geldt dat gebruikers niet van gedachten kunnen veranderen en hun herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen.

E-tickets verkopen E-tickets uploaden: Als Verkoper kunt u op het Platform een e-ticket te koop aanbieden door een bestand van het e-ticket te uploaden. Het bestand moet de originele, door de ticketprovider verstrekte digitale versie zijn. De Verkoper moet gemachtigd zijn het e-ticket te verkopen.

Gescande e-tickets, foto’s van e-tickets of gewijzigde bestanden zijn niet toegestaan. De Verkoper mag, zolang zijn aanbod niet is aanvaard, zijn aanbod tot verkoop van het geüploade e-ticket te allen tijde intrekken. Voor alle duidelijkheid: zodra de Koper het ticket reserveert voor aankoop, is de Verkoper verplicht het e-ticket aan de Koper te verkopen.

See also:  Wie Viel Kostet Eine Pommes Bei Mcdonald'S?

Zodra de Koper het ticket koopt, komt er een definitieve overeenkomst met de desbetreffende Koper tot stand. De Verkoper moet te allen tijde op de hoogte zijn van beperkingen (bijv. niet-overdraagbaarheid doordat e-ticket gepersonaliseerd zijn) met betrekking tot de overdraagbaarheid van e-tickets, en moet beperkingen in de prospectus melden.

Als er een ticket met een niet-gemelde beperking door de Koper is gekocht, is de Verkoper verplicht de Koper terug te betalen. Beschrijving e-ticket: De Verkoper vult de gegevens van het e-ticket zo volledig en correct mogelijk in. Deze gegevens omvatten in ieder geval de naam van het evenement, de prijs en het bankrekeningnummer van de Verkoper.

De Verkoper vult daarnaast, indien van toepassing, entreerechten in die afwijken van die voor normale tickets (bijv. vroege entree, late entree, kinderticket, CJP enz.). De bankrekening moet gevestigd zijn in een van de hier vermelde landen. De Verkoper stelt een van deondersteunde valuta in.

 1. Indien het e-ticket bedoeld is voor een bepaalde plek of stoel, moet de Verkoper in het gedeelte “beschrijving” of in de optie “zitplaats” (indien beschikbaar) duidelijk het stoelnummer vermelden.
 2. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor de gegevens over een aangeboden e-ticket aan te passen aan de gegevens die op het geüploade e-ticket staan.

Kosten en prijs: De Verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs van ieder e-ticket dat hij op het Platform te koop aanbiedt (de “Verkoopprijs”), met dien verstande dat deze prijs niet hoger mag zijn dan 120% van de oorspronkelijke prijs van het e-ticket (met inbegrip van servicekosten).

In sommige landen zijn er (maximale-prijs)restricties van toepassing op het online aanbieden of doorverkopen van e-tickets. De Verkoper moet zich houden aan mogelijke lokale wetgeving. Per e-ticket waarvoor een koopovereenkomst wordt gesloten, is de Verkoper TicketSwap Lokaal een bedrag verschuldigd van 5% van de Verkoopprijs (inclusief btw) voor het zich ontdoen van het originele toegangsbewijs (“Ontbindingsvergoeding”).

Door het sluiten van deze Ticketovereenkomst geeft de Verkoper Stripe opdracht dit bedrag in mindering te brengen op de ontvangen Verkoopprijs en dit bedrag aan TicketSwap Lokaal over te maken. De Verkoper ontvang op deze wijze 95% van de Verkoopprijs.

Indien een e-ticket voor meer dan 120% van de oorspronkelijk prijs (inclusief servicekosten) wordt verkocht, behoudt TicketSwap Lokaal zich het recht voor de Verkoop terug te draaien of het bedrag boven 120% van de oorspronkelijke prijs (inclusief servicekosten) te verrekenen, en het teruggedraaide of verrekende bedrag via Stripe aan de Koper over te maken.

TicketSwap Lokaal bepaalt wanneer dit gebeurt, en de Koper kan dit recht niet uitoefenen. Indien de Verkoper reeds is betaald, moet de Verkoper het bedrag boven 120% van de oorspronkelijke prijs (inclusief servicekosten) conform de Terugbetalingsvoorwaarden aan TicketSwap Lokaal terugbetalen.

 • Btw: De btw op de e-tickets die door de Verkoper via het Platform worden verkocht, moeten reeds over het oorspronkelijke e-ticket zijn betaald voordat de Verkoper het te koop aanbiedt.
 • TicketSwap Lokaal brengt de Koper btw in rekening over de transactie en de servicekosten, en brengt de Verkoper btw in rekening over de servicekosten.

Verkochte e-tickets: Na afronding van een verkoop ontvangt de Verkoper een bevestiging per e-mail of pushbericht, waarna het verkochte e-ticket automatisch van het Platform wordt verwijderd. De Verkoper moet controleren of het e-ticket op het Platform staat vermeld als verkocht.

De Verkoper is verplicht alle duplicaten van het verkochte e-ticket te vernietigen. Betaling aan de Verkoper: Stripe maakt de overeengekomen Verkoopprijs minus de Servicekosten (de “Betaling”) zo snel mogelijk na de verkoop en levering van het e-ticket aan de Verkoper over. Hier kunt u zien wanneer de Verkoper de Betaling op zijn bankrekening kan verwachten.

TicketSwap Lokaal is er niet verantwoordelijk voor dat die Betalingen op tijd op de bankrekening staan en is in zijn geheel niet betrokken bij de verwerking van de betaling. Nadat TicketSwap Lokaal Stripe heeft geïnformeerd over een ongeldig e-ticket of in geval van (een verdenking van) fraude of een geannuleerd evenement, kan de Betaling aan de Verkoper worden opgeschort tot de situatie duidelijker is.

 • Indien daar volgens TicketSwap Lokaal reden toe is, kan TicketSwap Stripe opdragen de Betaling te annuleren.
 • Naleving van Ken je Klant (KJK)-regels: TicketSwap Lokaal is gebonden aan privacybeleidsregels,
 • De bedrijven die in opdracht van TicketSwap Betalingen aan de Verkoper verwerken, voeren een kruiscontrole uit tussen uw gegevens en hun eigen en openbare databases in verband met verdacht gedrag.

Op basis van deze controle kunt u gevraagd worden aanvullende identificatiedocumenten aan hen te verstrekken. Dit moeten originele kopieën van uw identificatiedocumenten zijn die niet wijzigbaar zijn (bijvoorbeeld voorzien van een watermerk). De identificatiedocumenten worden na controle door deze bedrijven verwijderd.

Hoge bedragen: Een Verkoper die op enig moment zelf of in samenwerking met “Vergelijkbare Verkopers” voor meer dan EUR 800 aan e-tickets heeft verkocht of te koop heeft aangeboden voor evenementen die nog niet hebben plaatsgevonden (hierna: “Onzekere Waarde”), zal pas worden uitbetaald indien in alle redelijkheid is vastgesteld dat de e-tickets inderdaad geldig zijn en de Koper toegang tot het evenement heeft kunnen krijgen.

Onder “Vergelijkbare Verkopers” wordt verstaan: Verkopers die dezelfde of vergelijkbare persoonsgegevens als de Verkoper delen. De Onzekere Waarde wordt door Stripe voor de Verkoper gereserveerd. Indien een Verkoper meer dan EUR 800 heeft uitstaan, zal altijd eerst een bevestiging worden gevraagd dat de Verkoper daarmee instemt voordat een nieuw aangeboden e-ticket op het Platform zichtbaar wordt.

 1. Annulering van verkoop: TicketSwap Lokaal heeft belang bij een correcte uitvoering van de koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper.
 2. De koopovereenkomst omvat daarom een onherroepelijk derdenbeding ten gunste van TicketSwap Lokaal, dat TicketSwap Lokaal de mogelijkheid biedt naleving van de koopovereenkomst, ontbinding van de koopovereenkomst of beëindiging van de koopovereenkomst te eisen indien de Koper of Verkoper niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de Ticketovereenkomst.

Gratis tickets: Het is de Verkoper niet toegestaan een ticket te verkopen dat kosteloos is verkregen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot tickets die zijn gewonnen bij een wedstrijd, tickets voor gasten, enz. Minimum ticketprijs: Op het Platform aangeboden tickets moeten voor ten minste € 5 worden aangeboden (of voor een bedrag gelijk aan € 5 in een van de andere genoemde valuta).

See also:  Was Kostet 1 Ha Ackerland Im Emsland?

Hoe ticket krijgen TicketSwap?

Upload het ticket direct uit je mailbox – Je kan tickets direct uit je mailbox (Outlook/MSN/Passport/Live) uploaden naar de TicketSwap-app. Iedere mail met een pdf-bestand kan direct worden geüpload door op de upload button te klikken, wanneer je jouw mail met de tickets bekijkt. Volg hiervoor de stappen in de TicketSwap-app (let op: alleen mogelijk vanaf iOS en Android versie 4.7).

Kan je winst maken met TicketSwap?

Kan je winst maken op TicketSwap? Handelaren blijken toch meer te verdienen dan gedacht Er is veel discussie ontstaan over of het wel verstandig is om tickets via te kopen. Er wordt namelijk beweerd dat handelaren meer winst maken dan gedacht. Maar is dit wel zo? In deze blogpost lees je alles over de winst die je kunt maken op TicketSwap! Volgens sommigen is het namelijk zo dat handelaren veel meer winst maken dan gedacht.

Dit komt omdat zij per transactie weinig winst maken, maar wel een onbeperkt aantal kaartjes aanbieden. Zolang zij er dus genoeg weggrissen voordat gewone kopers erbij kunnen, lopen de handelaren alsnog binnen. Is dit echt zo? Nou, dat is lastig te zeggen. Het hangt namelijk allemaal af van hoeveel kaartjes een handelaar aanbiedt en hoe snel deze verkocht worden.

Bovendien moet je ook rekening houden met de transactiekosten die TicketSwap in rekening brengt. Dit is namelijk een percentage van de totale verkoopprijs. Al met al is het dus lastig te zeggen of handelaren wel of niet meer winst maken dan gedacht. Het hangt allemaal af van verschillende factoren.

Wil jij graag tickets kopen via TicketSwap? Dan raden wij je aan om even goed na te denken over deze vraag. Bedenk goed wat voor risico je neemt en of dit wel verantwoord is. Hopelijk hebben we je hiermee een beetje op weg kunnen helpen! Kan je winst maken op TicketSwap? Handelaren blijken toch meer te verdienen dan gedacht was in eerste instantie.

Maar hoewel verkopers per transactie op TicketSwap weinig winst maken, mogen ze wel een onbeperkt aantal kaartjes aanbieden. Zolang ze er dus genoeg weggrissen voordat gewone kopers erbij kunnen, lopen de handelaren alsnog binnen. : Kan je winst maken op TicketSwap? Handelaren blijken toch meer te verdienen dan gedacht

Is TicketSwap 100% betrouwbaar?

Het kan zijn dat ze een onjuiste sterrenscore of TrustScore tonen, of dat ze reviews tonen die ze niet mogen gebruiken. We nemen de integriteit van ons platform zeer serieus en vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent dat dit bedrijf zich niet aan de regels houdt.

Hoe weet je of TicketSwap betrouwbaar is?

Secure Swap – Ticketswap maakt afspraken met ticketbedrijven en organisaties om de echtheid van een kaartje te kunnen garanderen. Dit wordt gedaan door middel van Secure Swap. Secure Swap kun je herkennen aan dit gelijknamige logo. Dit logo houdt in dat het originele ticket ongeldig wordt gemaakt en dat de koper een uniek, nieuw ticket krijgt.

De kans op fraude is op die manier niet aanwezig. Niet ieder feest, concert of organisatie maakt gebruik van een Secure Swap logo. In zo’n geval zijn de risico’s met betrekking tot de geldigheid van het ticket voor de koper en verkoper. Als je ticket niet geldig blijkt, zal Ticketswap koper en verkoper door middel van een chatgesprek met elkaar in contact brengen, om zo tot een oplossing te komen.

Bron: Ticketswap

Hoeveel procent pakt TicketSwap?

Het plaatsen van een advertentie is gratis. Zodra je daadwerkelijk een ticket verkoopt, zijn er servicekosten aan verbonden. Wij rekenen een klein percentage van de verkoopprijs: 5%. Dit betekent dat voor een ticket van €20,00, de verkoper uiteindelijk €19,00 ontvangt.

Hoe controleren of tickets echt zijn?

Koop een kaartje via Ticketswap – Op Ticketswap kun je kaartjes kopen en verkopen. Deze site checkt van tevoren het Facebookaccount, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Het gaat ook wel eens mis, maar mocht het misgaan dan worden koper en verkoper met elkaar in contact gebracht. Het is in elk geval veiliger dan direct via Marktplaats of social media een kaartje (ver)kopen.

Hoe snel krijg je geld van TicketSwap?

Ik heb mijn geld nog niet ontvangen Ik heb mijn geld nog niet ontvangen Heb je een ticket verkocht, maar nog geen bedrag op je rekening? In dit artikel kan je vinden waar dat aan kan liggen. Geschreven door Lukas, Meer dan een week geleden bijgewerkt Als je een ticket verkoopt op TicketSwap, streven we ernaar om binnen drie werkdagen het geld op je rekening te storten. Als je nog een uitbetaling mist, kan je de volgende stappen gebruiken om te kijken wat er mis is gegaan.

 1. Stap 1: Check de uitbetalingsdatum in je account In het overzicht van je verkochte tickets kan je altijd dubbelchecken op welke datum de betaling binnen zou moeten komen.
 2. Voor je doorgaat met de rest van deze stappen, is het belangrijk dat je zeker weet dat de betalingsdatum al geweest is.
 3. Als er staat dat je vandaag wordt uitbetaald, kan je het beste nog even wachten.

Wij hebben geen invloed op de tijd waarop het geld binnenkomt, dus het kan zijn dat het geld later op de dag alsnog binnenkomt. Stap 2: Check de verificatiestatus in je account Het is mogelijk dat we nog niet konden overgaan op uitbetaling omdat we extra verificatie nodig hadden. Op deze pagina kan je kijken of er nog extra info nodig is van je. Zorg ervoor dat alles hier up-to-date is.

 • Nadat de verificatie afgerond is, zullen we je zo snel mogelijk uitbetalen.
 • Hou er rekening mee dat volledige verificatie vereist is op TicketSwap.
 • Zonder een volledig geverifieerd account kunnen we je helaas niet uitbetalen.
 • Je kan hier meer te weten komen over het verificatieproces.
 • Stap 3: Zorg ervoor dat je het juiste bankrekeningnummer hebt ingevuld Via deze link kan je kijken of je betalingsinfo helemaal klopt.

Als je onlangs van rekening gewisseld bent en dit niet hebt veranderd, kan je hier je nieuwe rekening toevoegen. Wij zullen dan de uitbetaling opnieuw proberen als de eerste poging is mislukt. Dit kan mogelijk tot tien werkdagen kosten. Als deze stappen niet werken, kan je altijd contact met ons support team zoeken.

See also:  Warum Kein Eisprung?

Is TicketSwap legaal?

Niet illegaal, maar niet gewenst – Klinkt allemaal heel prima: er zit in veel gevallen persoonsverificatie in via Facebook en verificatie van het ticket via de software. Het is niet illegaal, maar dat wil niet zeggen dat het door iedereen even positief wordt benaderd.

Dacht jij dat Ticketmaster achter TicketSwap staat? Niet bepaald. Ticketmaster vertelde het Algemeen Dagblad dat TicketSwap ‘verre van waterdicht’ is en dat het met een eigen platform komt dat geheel waterdicht moet zijn. Ticketmaster heeft een punt: het kan namelijk ondanks dat een ticket eenmaal geverifieerd is alsnog via Marktplaats worden verkocht.

Of de verkoper zorgt dat hij op tijd bij de concertzaal is om vervolgens alsnog zelf gebruik te maken van het ticket. Je loopt dus best wat risico alsnog voor een dichte deur te staan met TicketSwap. Volgens Ticketmaster is via TicketSwap kopen mede daarom een risico en moeten mensen zich vooral blijven richten tot de officiële voorverkoopadressen.

Hoe meeste kans TicketSwap?

Verkopen van tickets voor populaire vs. minder populaire events: – Als je een ticket hebt voor Fleetwood Mac of Post Malone heb je het prima voor elkaar. Je kan 20% bovenop de originele prijs vragen en zo een paar extra euro’s vangen – misschien verzacht dit de pijn van het missen van zo’n goede show een beetje.

Kun je gepersonaliseerde tickets verkopen op TicketSwap?

Mijn tickets zijn nog niet gepersonaliseerd Mijn tickets zijn nog niet gepersonaliseerd Als je tickets pas beschikbaar worden als je ze op naam zet, kan je dit gerust doen! Geschreven door Lukas, Meer dan een week geleden bijgewerkt Op TicketSwap kan je alleen volledige pdf of pkpass e-tickets te koop aanbieden. Omdat deze in bijna alle gevallen pas uitgegeven worden nadat je ze hebt kunnen personaliseren is het de bedoeling dat je ze eerst even op naam zet, voor je ze bij ons kan aanbieden! Geen zorgen: dit levert geen problemen op voor de koper.

Kan je je ticket van TicketSwap afhalen?

Mijn advertentie wijzigen of verwijderen Mijn advertentie wijzigen of verwijderen Kijk hier hoe je een advertentie van TicketSwap haalt, of aanpassingen maakt in de prijs of advertentie Geschreven door Liza, Meer dan een week geleden bijgewerkt Hoe kan ik mijn advertentie aanpassen of verwijderen? Verwijderen Rechtsboven in jouw advertentie kan je op ‘advertentie verwijderen of wijzigen’ klikken. Bij mijn aangeboden tickets kan je ook je advertenties terugvinden en verwijderen.

Het is tevens mogelijk om losse tickets uit de verkoop te halen. Verkochte tickets zijn niet meer te verwijderen. Aanpassen Ben je ingelogd op TicketSwap? Door rechtsboven in beeld te klikken op je profielfoto, kom je terecht in jouw persoonlijke menu. Je kunt hier klikken op Mijn advertenties, Je komt dan terecht bij een overzicht van al jouw advertenties.

Door op de advertentie te klikken kan je de prijs, omschrijving en je rekeningnummer wijzigen. Ook is het mogelijk om losse tickets uit de verkoop te halen of de advertentie in zijn geheel te verwijderen.

Kun je gepersonaliseerde tickets verkopen op TicketSwap?

Mijn tickets zijn nog niet gepersonaliseerd Mijn tickets zijn nog niet gepersonaliseerd Als je tickets pas beschikbaar worden als je ze op naam zet, kan je dit gerust doen! Geschreven door Lukas, Meer dan een week geleden bijgewerkt Op TicketSwap kan je alleen volledige pdf of pkpass e-tickets te koop aanbieden. Omdat deze in bijna alle gevallen pas uitgegeven worden nadat je ze hebt kunnen personaliseren is het de bedoeling dat je ze eerst even op naam zet, voor je ze bij ons kan aanbieden! Geen zorgen: dit levert geen problemen op voor de koper.

Hoeveel tickets mag je verkopen op TicketSwap?

TicketSwap is eerlijk – TicketSwap is gemaakt voor en door fans. De verkoopprijs mag maximaal 20% boven de originele prijs zijn. Zo worden woekerprijzen voorkomen en houden we het eerlijk voor iedereen!

Is TicketSwap legaal?

Niet illegaal, maar niet gewenst – Klinkt allemaal heel prima: er zit in veel gevallen persoonsverificatie in via Facebook en verificatie van het ticket via de software. Het is niet illegaal, maar dat wil niet zeggen dat het door iedereen even positief wordt benaderd.

Dacht jij dat Ticketmaster achter TicketSwap staat? Niet bepaald. Ticketmaster vertelde het Algemeen Dagblad dat TicketSwap ‘verre van waterdicht’ is en dat het met een eigen platform komt dat geheel waterdicht moet zijn. Ticketmaster heeft een punt: het kan namelijk ondanks dat een ticket eenmaal geverifieerd is alsnog via Marktplaats worden verkocht.

Of de verkoper zorgt dat hij op tijd bij de concertzaal is om vervolgens alsnog zelf gebruik te maken van het ticket. Je loopt dus best wat risico alsnog voor een dichte deur te staan met TicketSwap. Volgens Ticketmaster is via TicketSwap kopen mede daarom een risico en moeten mensen zich vooral blijven richten tot de officiële voorverkoopadressen.

Hoe lang duurt swappen van ticket?

Geld en Werk Hoe Werkt Ticketswap 30 mei 2017 10:26 Aangepast 6 juni 2017 15:00 Grote dance-organisaties als Sensation en Awakenings hebben een deal gesloten met Ticketswap om fraude met de doorverkoop van kaartjes te voorkomen. Dit moet voorkomen dat het gekochte kaartje toch ongeldig blijkt.

Zowel de koper als de verkoper moeten zich aanmelden met Facebook. Zo kun je zien met wie je te maken hebt. Ook kun je zien hoeveel tickets de verkoper al eerder verkocht heeft. Ticketswap scant de barcode van het ticket. Zo wordt voorkomen dat iemand hetzelfde ticket meerdere keren doorverkoopt. De verkoper kan maximaal 120 procent van de originele verkoopprijs voor het ticket vragen. Als je een ticket koopt, maakt je geld over via iDeal. Het ticket kun je meteen downloaden. De verkoper ontvangt het geld de volgende werkdag op zijn rekening. Ticketswap houdt bij zowel de koper als de verkoper 5 procent van de prijs in. Stel, je verkoopt een ticket van 20 euro. Dan houdt Ticketswap daar 5 procent van in (1 euro). Jij ontvangt dus 19 euro. De koper betaalt 1 euro extra aan Ticketswap, dus 21 euro.